Ασύρματα LINK

Αναλαμβάνουμε τη Μελέτη, Εγκατάσταση και Συντήρηση συστημάτων που υλοποιούν Ασύρματα link.

Με χρήση ειδικού εξοπλισμού, εταιριών όπως η Mikrotik και η Ubiquiti, επιτυγχάνουμε ζεύξη δικτυακών σημείων, ασύρματα και για αποστάσεις μεγαλύτερες απο 1300 μέτρα.

Μεταφορά δικτύου Internet

Μια δημοφιλής χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι η μεταφορά δικτύου Internet απο περιοχή με δυνατότητα ταχύτερων συνδέσεων σε σημείο χωρίς καλωδιακή υποδομή τηλεφωνικού δικτύου.
Συνδιάζοντας ενεργές συνδέσεις internet (επίγειες ή και δικτύων κινητής τηλεφωνίας) μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικές συνολικές ταχύτητες download και upload. Με την ταυτόχρονη λειτουργία ενός hotspot έχουμε αποτελεσματική διαχείριση με όφελος την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά στατιστικά από εγκαταστάσεις μας

Μέγιστη Απόσταση ενεργού link

0
Μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα καναλιού

0
Mbps

Ταυτόχρονες ενεργές συνδέσεις

0

Ενεργά link

0
Ασύρματα link