ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Η δομημένη καλωδίωση ενοποιεί τις καλωδιώσεις για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων, και έλεγχο επικοινωνιών σε μία επιχείρηση ή ένα σπίτι σε ένα ενιαίο σύστημα καλωδίωσης. Επομένως η καλωδίωση, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, του τηλεφώνου – τηλεφωνικού κέντρου, της εικόνας και του ήχου, της ασφάλειας κ.α. προγραμματίζεται, σχεδιάζεται, εγκαθίσταται και ρυθμίζεται ως ένα ενιαίο σύστημα.

Σε όλες τις εγκαταστάσεις οπου πραγματοποιούνται απο την εταιρία μας εφαρμόζονται πρακτικές δομημένης καλωδίωσης, ώστε να βελτιστοποιηθεί η αξιοπιστία και η ευχέρεια συντήρησης.

Αναλαμβάνουμε :

  • Υλικοτεχνική μελέτη χώρου.
  • Μελέτη και υλοποίηση δικτυακής εγκατάστασης, εφαρμογών όπως Hotspot ή και Παραγγελιοληψία.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση καλωδιώσεων δικτύων δεδομένων
    χαλκού.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση παρεμφερούς εξοπλισμού όπως
    Κανάλια, Τερματικές πρίζες χαλκού, Racks.
  • Προμήθεια υλικών κατασκευαστών όπως PANDUIT και BRAND REX. Tερματισμός καλωδίωσης με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
  • Εντοπισμό και Επιδιόρθωση υφιστάμενων προβλημάτων με συνεπή επαγγελματισμό.